Kanał Wiartel

Z jeziora Wiartel wypływa strumień i lekko wzmocnionym palikami kanałem, wpływa do jeziora Brzozolasek. Kanał nie nadaje się do żeglugi ze względu na niski poziom wody. Na kanale, przy jeziorze Wiartel, znajduje się stara śluza, regulująca poziom wody wypływającej z Wiartla.

Śluza pamięta początkowe lata ubiegłego wieku i z upływem czasu, nad czym można tylko ubolewać, utraciła wszystkie elementy do precyzyjnej regulacji mechanicznej, obecnie regulacja odbywa się przy użyciu „młota oraz łomu”. Kilka lat temu zasypano ujście wody z jeziora, starając się stworzyć zbiornik zamknięty, jednakże prace się nie powiodły i kanałek szczęśliwie – istnieje.

Za śluzą można zapolować na raki i stojące pod prąd małe ryby. Kilkusetmetrowy kanał biegnie pośród wysokich, starych drzew i gęstych krzewów Puszczy Piskiej.

Brzegi są miejscami niedostępne dla pieszych, przejście jest ścieżką biegnącą szczytem skarpy, w pewnym oddaleniu od wody. Ujście kanału do jeziora Brzozolasek jest łagodne, woda wpływa do płytkiej zatoki jeziora pośród bujnej roślinności wodnej.