Jezioro Brzozolasek

Jezioro Brzozolasek znajduje się na granicy Mazurskiego Paku Krajobrazowego, 3 km od Pisza – największego miasta tego regionu. Ciągnie się z północy na południe, linia brzegowa zakreśla kontury ptaka, cały akwen otoczony jest Puszczą Piską. Drzewostan porastający brzegi jeziora to w większości sosna, od strony północnej i północno wschodniej gdzie brzegi są płaskie rośnie olcha i brzoza.
W pobliżu jeziora położone są małe miejscowości Snopki, Wąglik, Jabłoń, Wiartel.
Jezioro połączone jest małymi kanałami z kilkoma pobliskimi jeziorami. Woda wpływa do jeziora Brzozolasek kanałem od strony Wiartla, wypływa zaś kanałami w stronę Pogubia, Sekst i kanału Jeglińskiego. Decyduje to w głównej mierze o czystości i jakości wody w jeziorze.
Powierzchnia jeziora wynosi 160 ha i jest to zbiornik główny. Od strony północnej znajduje się rozlewisko o powierzchni kilkunastu hektarów, które z powodu intensywnego zarastania zostało wyłączone decyzją administracyjną z ogólnej powierzchni jeziora i odsprzedane jako nieużytki w prywatne ręce.
Nawet w szczycie letnim zjazdu turystów na Mazury, na jeziorze Brzozolasek z trudem można doliczyć się kilku łódek w większości wędkarskich. Stwarza to doskonałe warunki do wypoczynku i podziwiania piękna przyrody.

Opis ogólny
Powierzchnia : 159,49 + 13,2 ( kanał z rozlewiskiem )
Głębokość : 17,2 m
Klasa czystości : bardzo dobra
Typ : leszczowe, rozlewisko-karasiowe,
Dno : piaszczysto-muliste
Ukształtowanie : jezioro rynnowe, wydłużone z północnego wschodu na południe
Brzegi : zachodnie i południowo-wschodnie spadziste, północne i północno wschodnie płaskie miejscami mocno zarośnięte, całość otoczona Puszczą Piską.
Dostępność : dobra, tylko z miejsc rekreacyjnie zagospodarowanych
Dzierżawa : PZW Ruciane Nida www.pzw.suwalki.com.pl
Własność prywatna : kanał północny, rozlewisko
Hobby : wędkarstwo, kajakarstwo, bojery, umiłowanie ciszy i piękna przyrody

Klasyfikacja
Klasyfikacja rybacka jezior typuje Brzozolasek jako leszczowe, a rozlewisko jako karasiowe. Dlaczego?
Większość turystów nie wie, że wyróżniamy pięć typów jezior : sielawowe, leszczowe, sandaczowe, linowo-szczupakowe, karasiowe.
Akwen musi spełniać określone parametry by zostać zakwalifikowanym do określonego typu.
Brzozolasek posiada :
powierzchnię 160 ha ( wymagane powyżej 100 ha )
głębokość 17,2 m ( wymagane od 15 do 20 m )
dno pokryte częściowo warstwą mułu
epilimnion* sięga 6 m
metalimnion* z gradientem przekraczającym 2,5C/m
– roślinność wynurzona i zanurzona tworzy rozległe łąki
Rozlewisko jest akwenem przepływowym o :
powierzchni kilku hektarów
– głębokość maksymalna nie przekracza 1,5 m
– zarośnięte roślinnością wynurzoną ( szczególnie w pełni lata )
– dno mulisto-torfiaste
– brzegi porośnięte bujną roślinnością
– mała przezroczystość wody
– zimą występuje przyducha
słowa zaznaczone * wyjaśnimy w następnej kolejności.

Pojęcia, definicje

Epilimnion, metalimnion, hypolimnion w jeziorze.
Jeżeli wrzucimy kamień do jeziora to spadając będzie przemieszczał się przez kolejne warstwy wody różniące się temperaturą. W lato przy powierzchni woda jest najcieplejsza, a zimą odwrotnie. Na podstawie zmiany temperatury możemy ustalić kolejne warstwy. Powierzchniowa warstwa nosi nazwę epilimnion i kończy się gdy gradient temperatury (różnica na 1 m głębokości) jest większy od 1°C. Gdy przekroczony zostanie próg 1°C to znak, że rozpoczyna się metalimnion. Trwa on do momentu, aż różnica temperatur ponownie nie spadnie poniżej 1°C. Spadek ten, wyznacza granice między metalinianem, a hypolimnionem, który występuje do samego dna zbiornika.

Eutrofizacja
Proces eutrofizacji w jeziorze jest zjawiskiem naturalnym i przejawia się zwiększeniem żyzności wody. Chodzi tu głównie o wzrost stężenia związków fosforu i azotu. Czynnikami przyspieszającymi ten proces są zrzuty ścieków, nawożenie i inne. Jezioro Brzozolasek położone jest w śródleśnej enklawie gdzie nie ma pól uprawnych, ścieki z nielicznych ośrodków wczasowych są odprowadzane do kanalizacji, jednak przebieg procesu eutrofizacji zależy od wód wielkich jezior mazurskich z którymi jezioro połączone jest kanałami.